индексиране | цели и обхват | оценяване | политики

Списание „Език и литература“ е включено, следи се, анализира се и се оценява от редица европейски и световни бази данни, сред които са:

 • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)
 • РИНЦ-Science Index – Руският индекс за научното цитиране, коопериран с WoS (Web of Science)
 • ScholarGoogle
 • Część C wykazu czasopism naukowych (Списък Ц на одобрените научни списания от полското Министерство на науката и висшето образование)
 • BRILL – Liguistic Bibliography Online
 • Slavistik Portal – Virtual Library Slavistics
 • MIAR – Information Matrix for the Analysis of Journals
Списание „Език и литература“ е включено в каталозите на:
 • Library of Congress Online Catalogue – Washington,
 • Staatsbibliothek (Verbundkatalog) – Berlin,
 • Universitätsbibliothek Leipzig
 • и на много други библиотеки у нас и в чужбина.