Брой 3-4/2020ТЕМА НА БРОЯ:

Българският език
и образованиетоСЪДЪРЖАНИЕ

Боян Вълчев
Non scholae sed vitae discimus
с. 8–12
Анета Стоянова
Българският език и националното външно оценяване по български език и литература в VII клас
с. 13–25
Катя Исса
Българското неделно училище в град Сидни, Австралия – институция и реалност
с. 26–47
Катя Исса
Българският емигрантски език през ХІХ и през ХХІ век: прилики и разлики
с. 48–69
Юлияна Стоянова
Словоред на ранните детски изказвания: лингвистични и психолингвистични проблеми
с. 70–86
Румяна Иванова-Кифер
Наративният модел на епоса и приключенския роман във Вазовата трилогия „Чичовци“, „Под игото“ и „Нова земя“
с. 87–99
Регина Койчева
Sursum corda! от Стоян Михайловски: прекроената композиция
с. 100–111
Стефка Караиванова
Модерната концепцията за „художественост“ според творците, оформили кръга „Мисъл“
с. 112–121
Марин Дамянов
„Соларис“ на Андрей Тарковски: човешко, твърде човешко
с. 122–133
Мария Деянова
За сложните смесени изречения в езика на „История славянобългарска“
с. 134–144
Стефка Петрова
Мисли относно развитието на езика
с. 145–151
Екатерина Дикова
Лудо vs. ludo: към етимологията на корена луд-
с. 152–161
Вероника Шалагин, Георги Шалагин
Към въпроса за развоя на страдателните причастия в българския език
с. 162–176
Ина Вишоградска
Кодата във фонотактичното поле
Дистрибуция на съгласни
с. 177–189

Библиофилство

Анна Ангелова
„История и памятники византийской эмали“ – книга шедьовър
с. 190–193

Мемоари

Елена Kоцева
Спомен за войната
с. 194–205

Книжовен преглед

Йонка Найденова
Между социолингвистиката и чуждоезиковото обучение
с. 206–209
Теменуга Трампнау
Най-сетне и вторият том на „Иван Кондарев“ на немски език
с. 209–210
Юлияна Стоянова
Сътрудничество с дългогодишни традиции
с. 210–212
Нaшите автори с. 213–214