Брой 3-4/2019ТЕМА НА БРОЯ:

Литeратурите
на нашите съседиСЪДЪРЖАНИЕ

Б. Вълчев
Литературите на нашите съседи
с. 8
Камен Рикев
Към една възможна история на балканските литератури
с. 9–24
Мирча Картареску
Умрялата котка на днешната румънска поезия
с. 25–29
Дорис Миронеску
Пътешественици, мечтатели, белязани: румънската литература в транснационалната епоха
с. 30–39
Йоана Бот
Националният поет – от романтичния образ до модерния културен мит Случаят на румънския поет Михай Еминеску
с.40–49
Йоана Славчева
Румънският писател Александру Ивасюк и неговият роман-антиутопия „Ракът“
с. 50–57
Лора Ненковска
Макс Блехер и неговите „упражнения“ в пресъздаването на нереалността
с. 58–62
Михайло Пантич
Новото лице на сръбската литература
с. 63–70
Боян Чолак
Травма и наратив: Ото Хорват, „Сабо се спря“
с. 71–83
Владан Байчета
Писането е животът е писането. Прозата на Сърджан Валяревич
с. 84–101
Елена Азманова-Рударска
Образите на славянските просветители в македонската литература: поетически палимпсест и литературен култ
с. 102–117
Панайот Карагьозов
Любов, секс и политика по време на разпад(а)
с. 118–126
Нели Попова
Присъствие и проявления на постмодернизма в съвременната гръцка проза
с. 127–142
Мария Христова
Романите на пробуждането – литературният мономит
с. 143–155
Хюсеин Мевсим
Лавината, която не е само природно явление, или за една пиеса на турския драматург Тунджер Джудженоглу
с. 156–168
Елия Маринова
Глаголните категории в двете гръцки граматики на Емануил Васкидович
с. 169–186
Иван И. Илиев
Културно-просветителската дейност на руснаците-йезуити Иван Гагарин и Иван Мартинов на фона на ранната славистиката през ХІХ век
с. 187–208
Илияна Гаравалова
Анализ на картите, посветени на названията на небесната дъга, в европейския лингвистичен атлас с оглед на българските диалекти
с. 209–219
Любка Липчева-Пранджева
Матрьошки по български. Цензура и цензори на прехода към 60-те години
с. 220–233

Книжовен преглед

Стефка Петрова
Балканският лабиринт
с. 234–239
Елена Дараданова
Българският образ на Петър Петрович Негош
с. 239–242
Стефака Петрова
„Непрекъснатата свежест на духа“
с. 243–247
Маргарита Младенова
Новаторски поглед към миналите времена в българския и чешкия език
с. 247–250
Алберт Бенбасат
Ерос и Агапе – между езиковедските и литературоведските превъплъщения
с. 250–254

Хроника

Морис Фадел
След „Пиф“ и „Дъга“
с. 255–256
Нашите автори с. 257–259