Брой 3-4/2017ТЕМА НА БРОЯ:

ЕЗИКОВ ПАРЛАМЕНТСЪДЪРЖАНИЕ

Боян Вълчев
Правописът, кодификаторите, грамотността, неграмотността, училището, функционалната неграмотност
стр. 8–22
Анета Стоянова
Езиковата ситуация у нас днес: правописът ли служи на обществото, или обратно?
стр. 23–38
Стефка Петрова
Предизвикани мисли относно пунктуацията в българския език
стр. 39–54
Людмила Кирова
За иновационната конструкция [N1 N2] и връзката ѝ с начина на писане – слято, полуслято, разделно
стр. 55–74
Ваня Колева, Кирил Хаджиев
За езика и структурирането на уебсайта на висшето училище
стр. 75–98
Галина Йончева
Препинателните знаци в новогръцкия език
стр. 99–104

Архив

Из „Основни и второстепенни въпроси из новобългарската граматика (Поправки и допълнения към г. Балановата „Българска граматика“) от акад. Стефан Младенов стр. 105–107

Дитмар Ендлер
Българската литература в ГДР – затворена страница (?)
стр. 108–132
Пламен Антов
„1762. Паисий и Русо“: сянката на Вазов
стр. 133–146
Мартина Янкова
Староизводни текстове за първата неделя на Великия пост
стр. 147–154
Амбър Иванов
Римското мъчение на св. св. Козма и Дамян в южнославянската ръкописна традиция
стр. 155–167
Десислава Узунова
Разказът за Теофил от Адана в южнославянската ръкописна традиция
стр. 168–176
Нина Топалска, Димитрина Игнатова-Цонева
Метонимична концептуализация на основни житейски категории в старозаветните премъдростни книги
стр. 177–188
Марина Владева
Жалбата за младост в „Кощана“ на Борисав Станкович и „Божура“ на Йордан Йовков
стр. 189–201
Маргарита Терзиева
Връзката между кино и училище в България (1914–1930) през погледа на писатели и педагози теоретици
стр. 202–209
Валентин Стоянов
Празник, общност и личност през погледа на Елин Пелин, Йовков и Чудомир
стр. 210–222
Илина Лулейска
Един неизследван писмен извор от края на ХIХ век Принос към описанието на значенията на думи, назоваващи дрехи
стр. 223–232

Библиофилство

Анна Ангелова
Дисертацията на д-р Петър Берон
стр. 233–238

Книжовен преглед

Владимир Донев
За литературнокритическия портрет и автопортрет
За „Световете на литературата. Разговори със Светлозар Игов“ от Антония Велкова-Гайдаржиева
стр. 239–245
Нонка Богомилова
Философските интуиции в художественото творчество на Йордан Йовков
За „Трагедия и автентичност. Философските интуиции за смисъла на битието в художественото творчество на Йордан Йовков“ от Николай Турлаков
стр. 245–247
Антоанета Буюклиева
Творецът – между рая на духовната възвишеност и ада на делничното битие
За „Маргиналът – присъстващата фигура на отсъстващия от Марина Владева
стр. 247–249
Стефка Петрова
Литературата на нашите съседи
За „Двадесет и първият“ от Томислав Османли и „Кадифеният покров“ от Оливера Николова
стр. 250–254
Камен Рикев
Люблинското научно списание „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie“
стр. 254–258
Мария Зозикова
Името като компонент от медийния образ на политика
За „Имена и люди. Ключевые имена в медиадискурсе“ от Лиляна Цонева
стр. 258–261
Алла Градинарова
Синтактичният строй на българския език – достъпно за сложното…
За „Български език. Синтаксис и пунктуация“ и „Безсъюзните сложни изречения в съвременния български книжовен език“ от Иван Недев
стр. 261–264