Брой 3–4/2016ТЕМА НА БРОЯ:

ЧЕТВЪРТ ВЕК
НАЙ-НОВА
БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
 


СЪДЪРЖАНИЕ

ЧЕТВЪРТ ВЕК НАЙ–НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Боян Вълчев
Българската литература през последните 25 години
стр. 8–9
Гергина Кръстева
Анкета: Любими съвременни български автори и книги
Четене, рецепция, литературни конкурси
стр. 10–16
Албена Вачева
Конструирайки миналото: българската мемоаристика от постсоциалистическия период
стр. 17–42
Николай Аретов
Накъде задуха вятърът на промените? Експлозията на популярните жанрове
стр. 43–73
Камен Рикев
Романът „Възвишение“ в съвременния български литературен контекст
стр. 74–88
Вадимир Донев
Епическият подход в романа „Бежанци“ на Весела Ляхова
стр. 89–101
Вихрен Чернокожев
Идентичност и асимилация
Табу ли е за най-новата българска литература „възродителният процес“ през 70-те – 80-те години на ХХ век?
стр. 102–112
Нели Илиева
Гостоприемството на литературата
Защо, какво и как пишат българските актьори и режисьори
стр. 113–137
Амелия Личва
Литературознанието в новото столетие
стр. 138–143

ЕДИН ВЕК БЕЗ ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Иван Радев
Посмъртното битие на пoeтa в писмата на сем. Дебелянови
стр. 144–161
Иван Радев
Димчо Дебелянов и романът „Тъй рече Заратустра“
стр. 162–179
Райна Тотева
Любовта на Димчо Дебелянов
стр. 180–205

БИБЛИОФИЛСТВО

Анна Ангелова
Първият екземпляр на „Кървава песен“
стр. 206–209

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Панайот Карагьозов
Реторика на паметта и посланията
стр. 210–212
Стефка Петрова
Яворовознанието вече не може да мине без тази книга
стр. 212–214
Пламен Шуликов
„С Русия в сърцето“– празнично „имеславие“
стр. 214–222
Десислава Неделчева
Отговорно, но не без остроумие за тихата лирика
стр. 223–226
Боян Вълчев
С ангажимент към обучението по бъгарски език и литература
стр. 226–228
Марина Владева
Толстоизмът в България – възкресения, реконструкции, каталогизации
стр. 229–230
Райна Камберова
Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език
стр. 230–231

ХРОНИКА

Нели Василева
Традиционен международен славистичен форум във Вилнюс
стр. 232–233
Боян Вълчев
За четитинайсети път литературната награда „Лундквист“
стр. 234–235

IN MEMORIAM

Ангелина Минчева (1933–2016) стр. 236–239

НАШИТЕ АВТОРИ

Нашите автори стр. 240