Брой 3-4/2011/2012ТЕМА НА БРОЯ:

УНГАРИСТИКА В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРИСТИКА В УНГАРИЯ

СЪДЪРЖАНИЕИмре Х. Тот
Манастирът „Полихрон“ в Олимп и славянската писменост
стр. 8
Валерий Лепахин
Преподобният Иван Рилски в проповедите на Йоан Кронщатски
стр. 15
Елвира Катуш
История на българска филология в университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща
стр. 24
Габор Л. Балаж
Няколко теоретични проблема на българската историческа морфология
стр. 30
Ина Вишоградска
Консoнантните клъстери в български, унгарски и английски език в предвокална позиция
стр. 40
Кристина Менхарт
Резултати в проучването на някои аспекти на двуезичието при българо-унгарски двуезични деца
стр. 51
Савелина Банова
Съпоставителен анализ на детерминацията в български и унгарски с оглед на усвояването на българския език от унгарци
стр. 65
Мария Жерева
Емоционално-експресивни еквиваленти на ДА и НЕ в българската разговорна реч
стр. 77
Mария Дудаш
Граматични особености в заглавията на романите от периода на новата българска литература
стр. 82
Йонка Найденова
За историческата специфика в художествения превод (върху примера на модерната поезия на Ендре Ади)
стр. 89
Дьорд Сонди
Кръгли ъгли
стр. 111
Моника Фаркаш Барати
Превод и рецепция на съвременната сръбска и българска литература в Унгария
стр. 120
Чавдар Добрев
Комедиантът и палячото – две емблеми на разглобения свят (за драматургията на Милан Фющ)
стр. 126
Ласло Бедеч
Властта на контекста (Литературното пространство в Унгария през деветдесетте години)
стр. 133
Лиляна Лесничкова
Идеите на Просвещението и модернизацията на унгарския език
стр. 140
Пенка Пейковска
Tворческотo общуване между унгарски и български езиковеди през втората половина на ХІХ и първите десетилетия на ХХ в.
стр. 151
Виолета Янкова
Кумански реликти в днешна Унгария
стр. 169
Джени Маджаров
За превода на името „Шарколия“ на унгарски език
стр. 186
Чаба Шарняи
Към въпроса за българската народна демонология: змей-любовник
стр. 197

ГОДИШНИНИ

Имре Х. Тот – Неоценим принос към българистиката Мария Жерева стр. 208

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Симеон Хаджикосев
за „Унгарските реалии в контекста на културния трансфер“ от Йонка Найденова
стр. 210
Георги Цанков
за „Преводът и унгарската култура“
стр. 215
Тошо Дончев
за „Обществени и религиозни връзки между Унгария и Балканите“ (Сборник по случай 1100-годишнината от смъртта на свети Наум Охридски)
стр. 220

IN MEMORIAM

Марта Бур-Maрковска стр. 223

НАШИТЕ АВТОРИ

стр. 226