Брой 1-2/2020ТЕМА НА БРОЯ:

Ръкописно наследство
от XIX векСЪДЪРЖАНИЕ

Маргарет Димитрова
Ръкописно наследство от XIX век
с. 8–10
Андрей Бобев
Ръкописните източници за почитта към св. Седмочисленици в Зографската света обител
с. 11–36
Десислава Узунова
Рецепцията на разказите в цикъла „Чудеса Богородични“ от Агапий Ландос според свидетелството на един препис от превода на Йоаким Кърчовски
с. 37–40
Мария-Ана Диригъл
Една късна рефлексия на хърватската глаголическа писменост
с. 41–51
Росен Р. Малчев, Иво Братанов
Нравоучение и героика
Два ръкописни текста от 1880 г. от библиотеката на храмa „Св. Троица“ в село Югово, Пловдивска област
с. 52–71
Мила Кръстева
Духовната памет на Геровия препис на „История славянобългарска“
с. 72–86
Лъчезар Перчеклийски, Мариана Керанджиева
Имена на лица в Aхтаровия „Царственик“ от 1844 г.
с. 87–98
Мария Деянова
За връзката на доспейския роден говор на отец Паисий Хилендарски с говора на селата в Самоковска Палакария
с. 99–107
Георги Митринов
За един възрожденски ръкопис от град Сливен
с. 108–124
Магдалена Абаджиева
Ръкописните книги на българите католици от XIX век
с. 125–132
Цветан Й. Радулов
Писменото наследство през XIX в. и въздействието на печата
Тенденции при създаването и съхраняването на ръкописни документи
с. 133–143
Маргарет Димитрова
Правопис и език на три ръкописни документа от 1888 г.
с. 144–161

Библиофилство

Анна Ангелова
Ръкописен гръцко-български разговорник от XIX век
с. 162–164
Александър С. Пейчич
Патриархалната култура в литературните произведения на Любен Каравелов на сръбски език
с. 165–178
Красимир Кабакчиев
За някои от фундаменталните грешки в българските граматики: мнимата липса на самостоятелна употреба на имперфектното деятелно причастие
с. 179–194

Книжовен преглед

Мария Мицкова
„Зографският съборник“ – пример за ползотворното сътрудничество между братството на Зографската българска света обител и научната общност
с. 195–201
Морис Н. Фадел
Между дългите изречения и кратките формули
с. 201–205

Хроника

Десислава Узунова, Делян Русев
Облеклото в българските земи в миналото
с. 206–210

In memoriam

Марцел Черни
Любомила Соленкова 1976–2019
с. 211–217
Нaшите автори с. 218–219