| | | | |

1-2/2017:

,


. 8
-
/
. 921
, -
. 2233

. 3456

?
. 5765

,
. 6674

. 7597

. 98107

Γ
. 108113

o 20- I
. 114132

. 133142

. 143154

. 155163
-
. 164174
-,
EUROJOS
. 175178

. 179193

. 194206

. 207213
-
. 214224

, ,
. 225232

. 233236

. 237246

. 247263


ȓ
. 264268Wzniesienie (Tłum. Magdalena
Pytlak. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, ISBN: 978-83-233-4051-5, 416 s.)
. 269272

œ
Pytlak, agdalena. Od tłumaczki. W: Ruskow, M. Wzniesienie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, 78
. 273275


(, , 2016) . :
. 275277


Polifoniczność w przekładzie. O tym jak Polacy i Bułgarzy czytają Biesy Fiodora Dostojewskiego (Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, 164 s.) .
. 278280
-

Postscriptum Polonistyczne (2013, 12),
. 280282


. XVXVIII , , (, , 2014, 352 .) , . (, , 2008, 385 .)
. 283289

XIX
Nowa Panorama Literatury Polskiej ( ) 100-
. 289292

A
Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku (Kraków, Universitas, 2016, 416 s.)
. 292295


Ścieżkami tłumaczy. Poezja polska w Bułgarii w latach 19561989 (Kraków, Pasaże, 2016, ISBN 978- 83-64511-26-4, 326 s.)
. 295297

XXI
(, , 2002, 847 .) (, , 2015, 319 .)
. 298300


. , , (, . , 2014)
. 300302


Zarys gramatyki języka bułgarskiego (Kraków, Wydawnictwo Andrzej Nowosad ABC, 2014, 203 s., ISBN 978-83-93-8937-0-6)
. 302303


Bichta, T., Podolak, M. (Red.). Systemy polityczne państw bałkańskich. Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2012, ISBN: 978-83- 7784-245-4, 447 s.
. 304-305, 25 26 2016 .
. 306308
,
΅
- , 19 2017 .
. 308310
. 311312