Брой 1–2/2016ТЕМА НА БРОЯ:

„ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“
НА 70 ГОДИНИ
 


СЪДЪРЖАНИЕ

„Език и литература“ на 70 години стр. 7

РАЗМИСЛИ

Камен Михайлов
За „гачевознанието“ и „Бероновия комплекс“
стр. 8–21
Катя Станева
Езикови игри и колажи в песнопойките на Петко Славейков
стр. 22–43
Антоанета Алипиева
Българското поражение– „Морава звезда кървава“ от Константин Петканов
стр. 44–50
Красимир Христакиев
Иналковенсоа Рабле – избледняващите следи на езика
стр. 51–63
Юлияна Стоянова
Деминутивите и отвъд тях Адриана на Димитър Димов и на Теодора Димова
стр. 64–90
Гергана Падарева-Илиева, София Мицова
Проблем ли е изговорът на [л] като [ў]?
стр. 91–104
Стефка Петрова
Размисли за глагола съм в съвременния български език
стр. 105–119
Теменуга Тенева
Гласовете ви чуваме ли? Отговорите на адресата
на образователното съобщение
стр. 120-134
Мария Деянова
Езикови и други бележки върху Втория самоковски препис
на „История славеноболгарская“ (80-те години на XVIII в.)
стр. 135–141
Антония Велкова-Гайдаржиева
За езиковите експерименти и за моралните избори
„Алтернативният канон: Поетите“ от Пламен Дойнов
стр. 142–159
Ваня Колева
Числата от едно до хиляда и някои субектно-обектни отношения във фолклора
стр. 160–172

БИБЛИОФИЛСТВО

Анна Ангелова
Граматика в ползу и употребление отроков… (1755)
стр. 173–179

In memoriam

Донка Петканова (1930–2016)
стр. 180–181
Аделина Ангушева, Диана Атанасова, Маргарет Димитрова
„Българското средновековно книжовно наследство
е моята безкрайна обич и страст“
Из разговорите ни с проф. д.ф.н. Донка Петканова
стр. 182–196

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Искра Христова-Шомова
Двутомно издание на средновековния славянски превод
на „Постническите слова“ на Исак Сирин в Кьолн
стр. 197–200
Славея Димитрова
Славянският барок – стил и парадигма
стр. 201–204
Ваня Колева
Творецът, ябълките на духа и човекът
в двуезичните книги с преводи на Владимир Стоянов
стр. 204–209
Ангелина Вачева
Преосмисляне на стереотипите
стр. 209–211
Екатерина Дикова, Иван Илиев
Ново изследване на индоевроопейската поетика
и българския фолклор
стр. 212–213
Стелияна Гроздева
Поглед към света на логистиката чрез нов учебник
по специализиран английски език
стр. 214–215
Боян Вълчев
„Търновската царица“ най-сетне и на немски език
стр. 215–216