Брой 1–2/2014ТЕМА НА БРОЯ:

170 ГОДИНИ
„ПЪРВИЧКА БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“
 


СЪДЪРЖАНИЕ

Боян Вълчев
Коя е в действителност първата българска граматика?
стр. 7–23
Катя Станева
Отново за жанровете и езиците на себеразпознаването през Възраждането
стр. 24–37
Марияна Бийелич
„Естетизация на смъртта в разказите на Йордан Йовков
стр. 38–48
Юлияна Стоянова
Деминутивите: изразяване на психологическа гледна точка в белетристиката на Павел Вежинов
стр. 50–71
Дитмар Ендлер
Приобщаване и себеутвърждаване Румяна Зaхариева – немскоезична писателка от България
стр. 72–89
Анисава Милтенова
Флорилегиите: византийска традиция и старобългарски образци (От Златния век до времето на цар Иван Александър)
стр. 90–106
Петя Тодорова
Понятието „интертекстуалност“ и неговото литературнокритическо осмисляне
стр. 107–121
Станислава Кънчева
Представяне на граматичните роли за българския език в граматиката на зависимостите Депендентен синтаксис
стр. 122–137

КРЪГЛА МАСА

Устната реч в обучението по български език като роден и като чужд стр. 138–160

ГОДИШНИНИ

Лилия Манолова на 75 години стр. 161–167

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Маргарет Димитрова за „Служебният апостол в славянската ръкописна традиция. Т. 2. Изследване на синаксарите (Християнските празници в славянските апостоли)“ от Искра Христова-Шомова стр. 168–172
Ния Радева за изданието с превод и коментар на „История славянобългарска“ от Паисий Хилендарски стр. 173–175
Яни Милчаков за „И ще господарува мъжът ти над тебе. Oще за жените в културата. (Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови)“ от Недка Капралова стр. 176–178
Радка Пенчева за „Йордан Йовков (1880–1937). Летопис на неговия живот и творчество“ стр. 179–180
Анна Чолева-Димитрова за „Местните имена в Свищовско“ от Емилия Пернишка стр. 181–183
Ивона Карачорова за „Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова“ стр. 184–186
Камен Рикев за „Podroz z nieznajoma. 33 wspolczesne opowiadania bulgarskie“ стр. 187–188
Вероника Кампф за изданието на немски език на „Поручик Бенц“ от Димитър Димов стр. 189–190
Татяна Илиева за сборника „Наследството на отец Неофит Рилски: изкуствоведски, богословски и филологически аспекти“ стр. 190–194

НАШИТЕ АВТОРИ

стр. 195–200