Брой 1-2/2013ТЕМА НА БРОЯ:

150 години от великоморавската мисия

СЪДЪРЖАНИЕ
Старобългарската книжнина и руската ръкописна традиция

Събка Богданова
Аспекти на темата за старобългарската книжнина и руската ръкописна традиция в научното наследство на проф. Румяна Павлова
стр. 8–24
Андрей Бояджиев
„Пастирят“ на Ерм в „Пандектите“ на Антиох
стр. 25–34
Боряна Велчева
стр. 35–38
Ценка Досева
Новгородските минеи от 1095 – 1097 г. през призмата на суфиксните имена за лица
стр. 39–47
Веселка Желязкова
Проложните жития в ръкопис № 23 от сбирката на Научния архив на Българската академия на науките
стр. 48–59
Сергей Иванов
Изборник 1073: Теология и славянска имперска история
стр. 60–71
Татяна Илиева
Лексиката в творчеството на Петър Черноризец – глотометричен профил
стр. 72–86
Ангелина Минчева
За дявола, напастите и изкушението в Скитския патерик, „Паренесиса“ на Ефрем Сирин и Симеоновия сборник по Светославовия препис от 1073 г.
стр. 87–96
Елка Мирчева
По дирите на една необичайна дума в българската книжнина или от какво може да бъде болен епископът и пак да бъде епископ
стр. 97–106
Донка Петканова
Петър Черноризец като писател
стр. 107–118
Цветана Ралева
Наблюдения върху някои глаголни форми в Изборника от 1073 г.
стр. 119–127
Татяна Славова
Остромировото евангелие и Кирило-Методиевият превод на Евангелието
стр. 128–136
Мария Спасова
Григорий Цамблак проповедникът
стр. 137
Григорий Цамлак
Слово за монашеското житие (52а)
стр. 138–145
Илиана Чекова
Старозаветният наратив за Йосиф и неговите братя и владетелският модел на староруските и старосръбските князе мъченици
стр. 146–155
Искра Христова-Шомова
Службата за св. 40 мъченици в руските минеи
стр. 156–182
Петя Янева
Скритите цитати в Симеоновия/ Светославовия сборник
стр. 183–192
Библиография
на трудовете на проф. д.ф.н. Румяна Павлова (2004 – 2010)
стр. 193–194

НАШИТЕ АВТОРИ

стр. 195–200