Брой 1-2/2011ТЕМА НА БРОЯ:

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В УЧИЛИЩЕТО


Автор на всички материали в централния блок на броя е
Боян ВълчевСЪДЪРЖАНИЕБългарският език – проблем № 1 в училището стр. 8-10
На вниманието на Министъра на образованието, младежта и науката
Вайкането заради неграмотността не помага. Нужни са стратегия и действени мерки!
стр. 11-12
За българския език, за матурите, за тестовете и за още много други неща в средното образование стр. 13-32
Българският език в училището и университета стр. 33-36
Из историята около подготовката за провеждане на държавни зрелостни изпити стр. 37-42
Матурите
Мнение на специалиста
стр. 43-44
Още за матурите
Каква е ролята на матурите?
стр. 45-47
Една година матури
Размисли около важни проблеми в българското образование
стр. 48-86
Пред един тест по български език и литература в навечерието на „сезона на изпитните тестове“
Знания или умения, или пък просто игра на тото… Да не превръщаме главите на децата във временни складове на ненужни знания!
стр. 87-105
Българският език и българското училище
Откъс от пленарен доклад на II национална конференция по проблеми на образованието, Казанлък, 26.–28.05.2005 г.
стр. 106–109
Образованието и книжовният език: вчерашни и днешни дефицити стр. 110–118
Образованието и българският книжовен език стр. 119–122
Училището, учебниците, езикът на учебниците, българският книжовен език стр. 123–128
Книжовният език: предпоставка за развитието и креативността и резултат от развитието и креативността на обществото стр. 129–138
Диктовките ли?... Да, диктовките!!! стр. 139–140
Как се отнасяме към писмената култура
Старомодни и примитивни ли са диктовките?
стр. 141–145
Правописът, пунктуацията,… училището, всички ние
На какво учим децата в училище?
стр. 146–154
Днешните учебници служат само на учителите
Вкарваме учениците в шаблони – казваме кой герой е добър и кой лош (Интервю)
стр. 155–157
Граматиката чак в X клас стр. 158
В центъра на периферията или Нашият златен кафез стр. 159–176
„Виси на него… със страшна сила“
Към дискусията за стихотворението „Васил Левски“ на Христо Ботев
стр. 177–179
15 въпроса и 15 отговора за българския език и за науката за него стр. 180–201

Шарл Кустий
Една история на академичното плагиатство
стр. 202–215
Татяна Илиева
За една необичайна употреба на глагола случва се
стр. 216–219

РЕЧНИЦИ, РЕЧНИЦИ...

Михаил Виденов
за „Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика“ от Янко Бъчваров и колектив
стр. 220–222

ЗА АВТОРИТЕ

стр. 237