Брой 1-2/2010ТЕМА НА БРОЯ:

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПОГЛЕДИ ОТТАТЪК ПИРЕНЕИТЕ


СЪДЪРЖАНИЕНА ВНИМАНИЕТО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Вайкането заради ширещата се неграмотност няма да помогне.
Нужни са стратегия и активни целенасочени мерки!
стр. 7

ИЗ ИСТОРИЯТА И ТЕОРИЯТА НА ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА

Портретът като жанр в българската литературна критика стр. 9

ТЕМА НА БРОЯ: ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ПОГЛЕДИ ОТТАТЪК ПИРЕНЕИТЕ

За историята, езиците и литературата между Пиренеите и АндитеБоян Вълчев стр. 23
Ани Леви
Емилия Ценкова – пионер на испанистиката в България и на българистиката в Испания
стр. 25
Испанският език и филологията са моя съдба
Разговор с Емилия Ценкова
стр. 30
Милена Попова
За типологията на синтактичните категории в съвременния испански език
стр. 36
Милена Маринкова
Бележки върху някои фонетични и фонологични особености на арагонския в съпоставка с кастилския диалект
стр. 47
Боряна Кючукова-Петринска
Фразеологизми с числителни бройни в българския и в испанския език
стр. 51
Адриана Миткова
Особености в употребата на умалителни форми в женската реч
стр. 58
Людмила Илиева
Опит за типологизация на грешките при превод на художествен текст от испански на български език
стр. 66
Радияна Дринова
Подходи и методи в чуждоезиковото обучение роля и място на граматиката
стр. 74
Петър Велчев
Испанският поетичен ерос
стр. 84
Mариана Димитрова
Автобиографичната форма на повествование в испанския роман пикареска – функции и значение
стр. 89
Петър Моллов
„Книга за добрата любов“ на Хуан Руис, протопрезвитер на Ита, през погледа на модерния човек
стр. 98
Татяна Пантева
Романът „Нищо“: един късен нов прочит
стр. 104
Стефка Кожухарова
Преводна рецепция на Федерико Гарсия Лорка в България 1944/48–1989 г.
стр. 111
Яна Андреева
Дневниковият жанр в Португалия – история и съвременност
стр. 122
Венета Сиракова
Автореферентност в романите „Балун Канан“ и „Среднощна литургия“ на Росарио Кастелянос
стр. 131
Лиляна Табакова
Колективна памет и ценности: мексиканските повестователни романси за наркотрафиканти
стр. 138
Евгения Вучева
Иронията като дискурсивна тактика
стр. 151
Донка Мангачева
Подбудителният речев акт: илокуция и перлокуция
стр. 164
Станимир Мичев
За филмовия превод – стъпка по стъпка
стр. 173

* * *

Мария Спасова
– SENSUS IGNOTUS?
стр. 182
Диана Янкова, Андрей Андреев
Канадската литература и българската преводаческа традиция: кратък обзор
стр. 188
Красимир Христакиев
„Високата“ комедия на Молиер и френското общество през XVII в. – за някои следствия от „процеса на цивилизация“
стр. 195

ГОДИШНИНИ

„В плен“ на българистиката
Разговор с Григорий Венедиктов по случай 80-годишнината му
стр. 208

КНИЖОВЕН ПРЕГЛЕД

Михаил Виденов за книгата „Щом себе си познаем“ от Григор Константинов стр. 219
Константин Г. Попов за книгата „Нощите на вълчите сватби“ от Методи Бежански стр. 222
Пенка Гарушева за книгата „Методика на обучението по български език. Реалности и тенденции“ от Кирил Димчев стр. 226

ХРОНИКА

Международна конференция по българистика в Москва стр. 230
Юбилейна сесия за Борис Делчев стр. 234
БЕМ – що е то? стр. 235

ЗА АВТОРИТЕ

стр. 237