Брой 1-2/2005ТЕМА НА БРОЯ:

СРЕДНА ЕВРОПА И БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА


СЪДЪРЖАНИЕ

Боян Вълчев
Средна Европа и българската култура
стр. 9–10
Милан Кундера
Отвличането на Запада
стр. 11–25
Михайло Пантич
Вариации на тема Данило Киш и Средна Европа
стр. 26–30
Данило Киш
Вариации на средноевропейски теми
стр. 31–42
Павел Великовски
Всичко, което знам за средноевропеизма
стр. 43–48
Йозеф Кроутвор
Трудности със Средна Европа
стр. 49–74
Добромир Григоров
Средна Европа: „Защо сме такива?”
стр. 75–83
Зоран Константинович, Фридрун Ринер
Три линии на традицията в средноевропейския литературен дискурс
стр. 84–95
Борис Минков
За Средна Европа на Константинович и Ринер
стр. 96–98
Ани Бурова
Почеркът на утопията
стр. 99–103
Борис Минков
Проектният човек от Средна Европа
стр. 104–114
Алфред Пфабиган
Фройд в контекста на краевековна Виена
стр. 115–132
Жак льо Риде
Средна Европа? Малка история на понятието
стр. 133–143
Юрген Фрьолих
Между световната политика и световната война: концепцията на Фридрих Науман за Средна Европа
стр. 144–153
Готфрид Хайндъл
Реалност и утопия. Проблемът за австрийската континуалност в литературата на Първата република
стр. 154–162

* * *

Юлиян Наков
Хронотопът в литературната творба
стр. 163–176
Ивелина Савова
Часовникът, календарът и езикът
стр. 177–191
Албена Вачева
Модерната историография и литературната история
стр. 192–200
Полина Вълчева
Постмодернизмът – приказка за възрастни
стр. 201–205
Албена Бакрачева
Традиции и индивидуален талант: Емерсън и Торо
стр. 206–221
Валентин Стоянов
За взаимовръзката между вербалната и невербалната комуникация
стр. 222–228
Георги Бижков, Фелиянка Стоянова, Емилия Евгениева
Четене за удоволствие и четене за информация
стр. 229–246
Юлияна Стоянова
Детската креативност и овладяването на българския език
стр. 247–267

Из историята на филологическата мисъл

Боян Вълчев
Българският език в помощ на руските войски по време на Кримската война
стр. 268–284
Петър Воденичаров
Новият български и новият сръбски книжовен език – между църковната традиция, националните идеологии и европейските влияния
стр. 285–295
Владимир Хънтов
Познаваме ли наследството на предците си?
стр. 296–310

Книжовен преглед

Владислав Миланов за „Закони на/за езика“ стр. 311–312
Диана Иванова за „Билингвизмът в българските земи през XV–XIX век“ от Надка Николова стр. 312–315
Ваня Добрева за „Отвъд текстовете: културни механизми на Възраждането“ от Румяна Дамянова стр. 316–319

Хроника

Красимира Колева за конференция на Международния съюз на славистите във Варна, септември 2004 г. стр. 320–322
Михаела Кузмова за международна славистична конференция в Благоевград, декември 2004 г. стр. 322–326
Августа Манолева
Честито на Института за български език
стр. 326

In memoriam

Ивайло Петров (1923–2005) стр. 327–329
Йордан Пенчев (1931–2005) стр. 330
За авторите стр. 331–335