Брой 1-2/2004ТЕМА НА БРОЯ:

НАЙ-НОВАТА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА
1989–2001СЪДЪРЖАНИЕ

Антология

Златомир Златанов
Das Schweigen der Sirenen
стр. 4–5
Румен Леонидов
Из „Класически парчета“
стр. 6–7
Георги Господинов
Из „Черешата на един народ“
стр. 8–16

Най-новата българска литература 1989–2001

Светлозар Игов
Погледи към най-новата българска литература 1989–2001
стр. 17–18
Пламен Антов
Постмодернизъм и палингенеза – ситуации на 90-те
стр. 19–29
Минко Бенчев
Литературата в сезона на тиквите
стр. 30–35
Марин Бодаков
Едри бележки към 90-те
стр. 36–37
Сава Василев
Литературата – текст или състояние, без което не можем
стр. 38–43
Пламен Дойнов
Скритият дебат за постмодернизъм в българската литература
стр. 44–62
Цветанка Еленкова
Литературната матрица на българската поезия
стр. 63–72
Йордан Ефтимов
Adunata: фигурата на 90-те
стр. 73–84
Юлиан Жилиев
Литературата след 1989-а наопаки
стр. 85–89
Амелия Личева
Бягство от идеологиите
стр. 90–92
Борис Минков
Нерешителната литература
стр. 93–102
Бойко Пенчев
Бележки под линия към 90-те
стр. 103–105
Иван Сухиванов
Наблюдение върху българската литература
стр. 106–110
Димитър Танев
Крушения и рождения
стр. 111–115
Христо Трендафилов
За литературата през 90-те години
стр. 116–120
Георги Цанков
Българският fin de siecle
стр. 121–126
Владимир Шумелов
Quadrophenia и полифония
стр. 127–136

Имена и творци

Боян Вълчев
Анкетата
стр. 143–144
Поети, прозаици, критици/есеисти, драматурзи, книги стр. 145–158

Apendix

Йордан Ефтимов
Прекрачихме ли границата
стр. 159–161

Съвременният хуманитарен дебат

Мариола Валчак-Миклайчакова, Александер Миколайчак
Между Latinitas и Cyrillianitas – на кръстопътя на европейската идентичност
стр. 162–174
Албена Вачева
Литература и модерност: бележки върху автора, текста и четенето
стр. 175–183
Благовест Златанов
Някои философско-спекулативни предпоставки на иронията
стр. 184–191
Албена Бакрачева
Поетът проповедник: естетическият модел на американските трансценденталисти
стр. 192–202

Из историята на българската филологическа мисъл

Боян Вълчев
Първото цялостно представяне на новобългарския език в Средна Европа
стр. 203–212
Боян Вълчев
„Първичка българска граматика“ – филологически усет и реализъм
стр. 213–226

* * *

Елена Алексиева
Стаята на историята и мечтите
стр. 227–235
Таня Киров
Към проблема за същността, класификацията и преводимостта на каламбурите
стр. 236–243
Станка Георгиева
Чифликът – концепция, описание, абстракция и символи
стр. 244–253
Георги Митринов
Единството на българските родопски говори
стр. 254–264

Речници, речници

Борислав Попов за „Нов синонимен речник“ от Емилия Пернишка стр. 265–267

Книжовен преглед

Нено Неделчев за „Помагало по българска фонетика за българите в Молдова и Украйна стр. 268–269

In memoriam Йордан Радичков

Полина Вълчева
Яворов vs Радичков
стр. 270–275
За авторите стр. 276–279